• Nederlands
  • Engels

Informatie in de omgeving van de patiënt

HC@Home biedt ook de mogelijkheid om de patiënt en zijn sociale omgeving thuis te informeren. Op de door HC@Home geleverde app ontvangt de patiënt informatie over zijn of haar behandeling, de opname, het ontslag, de tijd na het ontslag of het te volgen programma. Via vragensessies en een training die op de situatie van de patiënt zijn toegespitst ontvangt hij of zij belangrijke aanvullende informatie.

De informatie app biedt de zorgprofessional de mogelijkheid om informatie te delen met en de kennis te toetsen bij de patiënt. Ook de informed consent vraag kan afsluitend worden gesteld waarna het antwoord digitaal wordt vastgelegd.

In het HC@Home portaal kunnen de modules worden gebouwd of geüpload die dan te gebruiken zijn als oefening, training, enquête of toets. Een module bestaat uit een vrij in te vullen variatie van vragen en informatie, ondersteund met multimedia. De antwoorden en leeractiviteiten van de patiënt worden gevolgd en vastgelegd in een rapportage.