• Nederlands
  • Engels

Zorg en behandeling

HC@Home maakt het mogelijk om zorg en behandeling van het ziekenhuis naar de omgeving van de patiënt te verplaatsen en daarmee een opname of polikliniekbezoek te voorkomen of te verkorten. Het geeft de patiënt de mogelijkheid om zelf de regie te hebben in een deel van zijn of haar behandeling met behulp van een gebruiksvriendelijke oplossing voor toepassing in de thuissituatie.

Met HC@Home kunnen thuis activiteiten, hartslag, bloeddruk, gewicht en zuurstof gemeten worden. Het HC@Home systeem kan in wisselende samenstelling, afhankelijk van de vraag, gebruikt worden. Zo is er een programma voor patiënten die in aanmerking komen voor revalidatie in de eigen omgeving en een telemonitoring programma voor patiënten met een chronische ziekte zoals chronisch hartfalen. De gegevens van de metingen worden met een app, op de bijgeleverde of op de eigen smartphone, automatisch naar een beveiligde website gestuurd. Op ieder gewenst moment kan de patiënt en de arts of verpleegkundige de meetresultaten inzien.

Het aanmelden voor gebruik van HC@Home wordt door uw arts of specialistisch verpleegkundige verzorgd.