• Nederlands
  • Engels

Telerevalidatie programma

Een behandelaar adviseert een patiënt deel te nemen aan een revalidatieprogramma zoals hartrevalidatie. Dit programma is bedoeld voor patiënten die een hartinfarct of een ingreep aan het hart hebben gehad, of lijden aan een hartziekte die de fysieke conditie vermindert.

Een dergelijk revalidatieprogramma bestaat naast informatiebijeenkomsten ook uit trainingssessies voor het opbouwen van de lichamelijke conditie. De informatiebijeenkomsten en het trainingsprogramma worden, geheel of gedeeltelijk , op een centrale locatie georganiseerd.

Het is bekend dat slechts een deel van de patiënten, dat voor een dergelijk revalidatieprogramma in aanmerking komt, ook daadwerkelijk naar het daarvoor bestemde centrum gaat en deelneemt. De afstand naar het centrum, of het beperkte aanbod (vaste tijdstippen, vaste activiteiten) zijn, voor patiënten, belangrijke redenen om niet deel te nemen. Uit onderzoek blijkt dat slechts 40% tot 50% van de patiënten deelneemt aan een dergelijk programma.

Met het HC@Home telerevalidatie programma kan een patiënt een groot deel van de trainingssessies in de eigen omgeving volgen en kan daarbij bovendien zelf het tijdstip en de aard van de activiteit bepalen. Tevens kan de patiënt de informatie uit de bijeenkomsten thuis ontvangen.

Het telerevalidatie programma van HC@Home biedt de patiënt de mogelijkheid om activiteiten, die niet in een revalidatiecentrum gedaan kunnen worden, zoals bijvoorbeeld tuinieren of huishoudelijke activiteiten, ook te ondernemen.

In overleg met de arts ontvangt de patiënt een beweegadvies dat past bij zijn of haar persoonlijke situatie. In dat advies is het aantal keer per week dat hij of zij moet bewegen, de duur van de activiteit en het hartslagdoel aangegeven. Om te zien welke inspanning de patiënt tijdens de activiteiten levert, wordt een hartslagmeter draadloos gekoppeld aan de smartphone. Die hartslagmeter wordt om de arm gedragen tijdens het verrichten van de activiteit.

Via de app op de smartphone selecteert de patiënt de activiteit van zijn of haar keuze en de resultaten worden vanaf dat moment vastgelegd. Aan het einde van de activiteit geeft de patiënt vervolgens aan hoe inspannend de activiteit was. Daarna worden de gegevens automatisch naar de beveiligde website gestuurd.

Op de smartphone en op de beveiligde website is eenvoudig in te zien wanneer en in welke mate de patiënt aan zijn of haar conditie werkt. Ervaring leert dat het kunnen inzien van de eigen gegevens de patiënt motiveert en activeert.