• Nederlands
  • Engels

Hartrevalidatie programma

Uw cardioloog heeft u geadviseerd deel te nemen aan, of u al aangemeld voor het hartrevalidatie-programma. Hartrevalidatie is bedoeld voor patiënten die een hartinfarct of een ingreep aan het hart hebben gehad, of lijden aan een hartziekte die de fysieke conditie vermindert.

Hartrevalidatie bestaat naast informatiebijeenkomsten ook uit trainingssessies voor het opbouwen van uw lichamelijke conditie. De informatiebijeenkomsten en de start en afronding van het trainingsprogramma worden over het algemeen op een centrale locatie georganiseerd.

Met HC@Home tele-hartrevalidatie kunt u een groot deel van de trainingssessies in uw eigen omgeving doen en kunt u bovendien zelf het tijdstip en de aard van de activiteit bepalen.


Revalidatie in de eigen omgeving

Het is bekend dat slechts een deel van de patiënten dat voor hartrevalidatie in aanmerking komt ook daadwerkelijk naar een revalidatiecentrum gaat. De afstand naar het revalidatie-centrum, of het beperkte aanbod (vaste tijdstippen, vaste activiteiten) zijn belangrijke redenen om niet deel te nemen.

Met HC@Home brengen wij de revalidatie bij u thuis. HC@Home biedt veel activiteiten die niet in een revalidatiecentrum gedaan kunnen worden zoals bijvoorbeeld tuinieren of huishoudelijke activiteiten.

Op de geprogrammeerde smartphone selecteert u de activiteit van uw keuze en de gegevens worden vanaf dat moment vastgelegd. Aan het einde van de activiteit geeft u vervolgens aan hoe inspannend de activiteit was. Daarna worden de gegevens automatisch naar de beveiligde website gestuurd.


Activiteiten monitoren en meetgegevens inzien

In overleg met uw arts ontvangt u een beweegadvies dat past bij uw persoonlijke situatie. In dat advies is het aantal keer per week dat u moet bewegen, de duur van de activiteit en het hartslagdoel aangegeven. Om te zien welke inspanning u tijdens de activiteiten levert, wordt een hartslagmeter draadloos gekoppeld aan de smartphone. Die hartslagmeter draagt u om de borst tijdens het verrichten van de activiteit.

Het zelf kunnen inzien van de resultaten van telerevalidatie maakt het eenvoudig om bij te houden wanneer en in welke mate u aan uw conditie werkt. Ervaring leert dat het kunnen inzien van de eigen gegevens enorm motiveert.

Wilt u meer lezen over hartrevalidatie?

Meer informatie vindt u op:

hartwijzer.nl

hartenvaatgroep.nl