• Nederlands
  • Engels

Wilt u gebruik maken van HC@Home?

HC@Home is beschikbaar voor hartrevalidatie en telemonitoring bij hartfalen patiënten. Wanneer u HC@Home aan uw patiënten wilt aanbieden wordt een overeenkomst getekend tussen de zorginstelling en HC@Home. Hierna wordt de online omgeving voor gebruik gereed gemaakt en ontvangt uw team uitleg over de applicatie.

U bepaalt vervolgens welke patiënt in aanmerking komt voor het HC@Home programma en meldt de patiënt hiervoor aan. Na aanmelding ontvangt de patiënt het pakket, gebruikersnaam en wachtwoord inclusief instructies thuis. De basis van HC@Home is de smartphone met daarop de speciale HC@Home applicatie. De smartphone communiceert d.m.v. Bluetooth met de meegeleverde apparatuur en zendt alle gegevens naar de beveiligde website waarop zowel de patiënt als de zorgprofessional de gegevens kan inzien.


Financiën

HC@Home wordt als halfjaar abonnement aangeboden en kan daarna worden verlengd. De kosten van het abonnement, die mede de hardware omvatten, kunnen worden vergoed door de zorgverzekeraar, indien de zorgverzekeraar hartrevalidatie en hartfalenzorg gecontracteerd heeft bij de instelling. De diensten van HC@Home zijn dan onderdeel van reguliere zorgproducten.


Bescherming persoonsgegevens

Door het contract wordt HC@Home gemachtigd persoonsgegevens en medische gegevens te verzamelen als onderdeel van de medische behandeling. Daarmee is contractueel geregeld dat zowel arts/zorginstelling als HC@Home maatregelen nemen om zorgvuldig en veilig met deze gegevens om te gaan.

Zowel artsen, art-assistenten als verpleegkundig specialisten worden door HC@Home op een veilige manier voorzien van inloggegevens. HC@Home B.V. houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Europese Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en de Nederlandse Uitvoeringswet AVG hieraan stelt. Omdat HC@Home persoonsgegevens verwerkt, moeten patiënten (via de website of de telefoon) toestemming verlenen om hun gegevens te verwerken. De gegevens worden veilig, d.w.z. conform daarvoor geldene wet- en regelgeving, verzonden en zijn op de website altijd beschikbaar voor zowel patiënt als zorgprofessional.

HC@Home B.V. heeft een hele reeks maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat die informatieoverdracht veilig en betrouwbaar gebeurt. Alleen gebruikers met een unieke gebruikersnaam en wachtwoord kunnen gebruik maken van de beveiligde website. Gegevens worden opgeslagen op computersystemen die in een streng beveiligde omgeving staan. HC@Home B.V. handelt in overeenstemming met alle nationale en internationale regels op het gebied van veilige informatieoverdracht.

Het HC@Home basis pakket bestaat uit:

Naast de programma's voor hartrevalidatie en hartfalen zijn programma's voor patiënten met COPD en diabetes in ontwikkeling.