• Nederlands
  • Engels

Hartfalen telebegeleiding

Chronisch hartfalen

HC@Home kan ook worden ingezet voor telebegeleiding van patiënten met chronisch hartfalen. Het gewicht kan dagelijks met een gevalideerde weegschaal worden gecontroleerd, de bloeddruk kan worden gemeten naar gelang dit wenselijk is. Naast deze metingen kan het pakket ook worden uitgebreid om er activiteiten mee te monitoren.

Alle gegevens worden op de beveiligde website vastgelegd en patiënten kunnen door zelf strikt het gewicht te volgen tijdig de hartfalenverpleegkundige of cardioloog benaderen. Het HC@Home systeem genereert 'taken' voor de hartfalenverpleegkundige bij metingen die afwijken ten opzichte van de bandbreedte of bij het uitblijven van een meting. Zo weet de hartfalenverpleegkundige van welke patiënten in elk geval de metingen moeten worden bekeken.

De kwaliteit van leven kan verbeteren door een combinatie van een betere conditie en een lagere bloeddruk. Actief zelfmanagement speelt een belangrijke rol in het verbeteren van de algehele conditie van de patiënt en kan op termijn heropnames mogelijk voorkomen.

Het HC@Home systeem is bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg geregistreerd als een klasse I medisch hulpmiddel onder nummer NL-CAOO2-2014-32838.