• Nederlands
  • Engels

Tele-hartrevalidatie

Met HC@Home kunnen uw patiënten thuis activiteiten en hartslag meten en de gegevens hiervan via een smartphone automatisch naar een beveiligde website sturen. De patiënt kan op ieder gewenst moment de resultaten op de website zien en de meest recente activiteiten in het logboek op de smartphone.

U kunt de metingen en vorderingen van de deelnemende patiënten volgen en hen op basis daarvan coachen om het gegeven beweegadvies te halen. Op de website is het mogelijk berichten te versturen naar en ontvangen van uw patiënten.

Op de website worden de activiteiten getoond met daarbij de duur, het type, de gemeten hartfrequentie en de door patient aangegeven score op de borgschaal. Het is ook mogelijk een indicatie van het calorieverbruik weer te geven.


Onderdeel FIT module

HC@Home kan deel uitmaken van het reguliere hartrevalidatieprogramma en biedt de patiënt volledige flexibiliteit in het fitprogramma. Het vervangt sessies op een van tevoren bepaald tijdstip met een vastgestelde activiteit, door een trainingsprogramma op maat. Met HC@Home werkt de patiënt in de vertrouwde thuisomgeving op een tijdstip naar keuze en met een activiteit naar keuze aan het verbeteren van de conditie.

HC@Home biedt daarnaast ook veel activiteiten die niet in een revalidatiecentrum gedaan kunnen worden zoals bijvoorbeeld tuinieren of huishoudelijke activiteiten. Door deze flexibiliteit zijn meer mensen in staat deel te nemen aan het hartrevalidatie-programma die anders, vanwege hun werk of de grote afstand naar het hartrevalidatiecentrum, van deelname zouden afzien.

U bepaalt het beweegadvies op basis van de conditie van de patiënt. De door uw patiënten uitgevoerde activiteiten worden op de website afgezet tegen dit advies. Daardoor wordt een motivatie element ingebouwd. De patiënt heeft de regie over zijn eigen bewegingsprogramma en kan de resultaten ervan dagelijks vastleggen en monitoren t.o.v. het beweegadvies. Er is een Borgschaal waarmee de patiënt aan kan geven of de activiteit als licht of heel zwaar is beoordeeld. U kijkt mee om waar nodig bij te sturen, aan te sporen of te temperen.


Verlenging revalidatie thuis

Een belangrijk voordeel aan thuis revalideren is dat de revalidatie periode kan worden verlengd van de reguliere 6-12 weken naar 6 maanden binnen hetzelfde zorgproduct hartrevalidatie. Diverse onderzoeken hebben uitgewezen dat een verandering in de levensstijl (ook blijvend meer bewegen) beter beklijft naarmate een programma langer en intensiever wordt gevolgd.

Korte uitleg over de telerevalidatie oplossing: