• Nederlands
  • Engels

Met HC@Home thuis zorgen voor je gezondheid

HC@Home biedt een gebruiksvriendelijke oplossing waarmee patiënten in de thuissituatie een actieve bijdrage aan hun gezondheid kunnen leveren. Patiënten met chronisch hartfalen kunnen zichzelf dagelijks wegen en bloeddruk meten naar gelang dat wenselijk is. Patiënten die in aanmerking komen voor hartrevalidatie kunnen (een deel van het) bewegingsprogramma thuis doen.

De meetgegevens worden via een geprogrammeerde smartphone automatisch naar de beveiligde HC@Home website gestuurd. De patiënt kan op ieder gewenst moment de resultaten op de website bekijken.

Ook de zorgprofessional kan inloggen en de metingen en vorderingen van de deelnemende patiënten volgen en hen direct vanaf de website berichten sturen.


Zelfmanagement

Met deze telemonitoring heeft de patiënt, die onder behandeling is van een medisch specialist, zelf de regie over een deel van die behandeling. Inmiddels is bij een groot aantal chronische aandoeningen uit medisch wetenschappelijk onderzoek gebleken dat zelfmanagement gunstige effecten heeft op de kwaliteit van leven van de patiënt, op verbetering van de conditie en op de hoogte van de zorgconsumptie.


Thuisrevalidatie en centrumrevalidatie

Het is bekend dat maar een deel van de geïndiceerden gebruik maakt van het hartrevalidatie-programma. Afstand van huis tot centrum, werken overdag, beperkte afstemming op de (on)mogelijkheden van het individu en het beperkt aantal revalidatieactiviteiten, dragen bij aan deze lage deelname.

HC@Home kan deel uitmaken van het reguliere hartrevalidatieprogramma en biedt de patiënt volledige flexibiliteit in het fitprogramma. Het vervangt namelijk een aantal sessies in een revalidatiecentrum. Met HC@Home doet de patiënt in de thuisomgeving op een tijdstip naar keuze een activiteit naar keuze. Op basis van het individuele beweegadvies dat de zorgprofessional heeft vastgesteld werkt de patiënt aan het verbeteren van de conditie. Door deze flexibiliteit zijn meer mensen in staat deel te nemen.

De patiënt heeft de regie over zijn eigen bewegingsprogramma en kan de resultaten ervan dagelijks vastleggen en monitoren. De patiënt kan, indien dat onderdeel is van het programma, ook de bloeddruk meten en zo zien welk effect regelmatig bewegen hierop heeft. De zorgprofessional kijkt mee om zo nodig aan te sporen of te temperen. De zorgprofessional kan via de website berichten versturen en het beweegadvies indien gewenst aanpassen aan de actuele gezondheidstoestand van de patiënt.


Thuis langer gesuperviseerd revalideren

Diverse onderzoeken hebben uitgewezen dat een verandering in de levensstijl (ook blijvend meer bewegen) beter beklijft naarmate een programma langer wordt gevolgd. Een belangrijk voordeel aan thuis revalideren is dat de revalidatie periode verlengd kan worden van de reguliere 6-12 weken naar 6 maanden binnen hetzelfde zorgproduct hartrevalidatie.


Patiënten met hartfalen

HC@Home kan ook worden ingezet voor patiënten met chronisch hartfalen. Naast activiteiten die de bloeddruk gunstig beïnvloeden kan het gewicht met een gevalideerde weegschaal dagelijks worden gecontroleerd. Alle gegevens worden op de beveiligde website vastgelegd en patiënten kunnen door zelf strikt het gewicht te volgen tijdig de hartfalenverpleegkundige of cardioloog benaderen.

De kwaliteit van leven kan verbeteren door een combinatie van een betere conditie en een lagere bloeddruk. Actief zelfmanagement speelt een belangrijke rol in het verbeteren van de algehele conditie van de patiënt en kan op termijn heropnames mogelijk voorkomen.

Voordelen HC@Home

  • patiënt heeft de regie: selecteert de gewenste activiteit of meting en de gegevens worden veilig via de smartphone overdragen naar de beveiligde website

  • laagdrempeliger deelname aan hartrevalidatieprogramma (hogere participatiebereidheid)

  • verlengde deelname aan het hartrevalidatieprogramma mogelijk met betere lange termijn effecten op levensstijl

  • zorgprofessionals hebben altijd inzage in de metingen & activiteiten van geïncludeerde patiënten

  • exacte en betrouwbare meetwaarden

Naast de programma's voor hartrevalidatie en hartfalen zijn programma's voor patiënten met COPD en diabetes in ontwikkeling.