• Nederlands
  • Engels

Gebruik maken van HC@Home

Op dit moment is HC@Home beschikbaar voor patiënten met hartproblemen. Wanneer de specialist HC@Home aan patiënten wil aanbieden wordt een overeenkomst getekend tussen de zorginstelling en HC@Home. De specialist bespreekt de mogelijkheden met de patiënt en meldt de patiënt aan wanneer deelname past binnen de persoonlijke situatie van die patiënt. Na aanmelding ontvangt de patiënt het pakket, gebruikerssnaam en wachtwoord, inclusief instructies, thuis.

Naast de programma's voor hartfalen en hartrevalidatie zijn programma's voor patiënten met COPD en diabetes in ontwikkeling.

Het HC@Home pakket bestaat uit:


Bescherming persoonsgegevens

Door het contract wordt HC@Home gemachtigd persoonsgegevens en medische gegevens te verzamelen als onderdeel van de medische behandeling. Daarmee is contractueel geregeld dat zowel arts/zorginstelling als HC@Home maatregelen nemen om zorgvuldig en veilig met deze gegevens om te gaan.

Zowel artsen, arts-assistenten als verpleegkundig specialisten worden door HC@Home op een veilige manier voorzien van inloggegevens. De dienst is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen CBP) en opgenomen in het openbare register. Omdat HC@Home persoonsgegevens verwerkt, moeten patiënten (via de telefoon of website) toestemming verlenen om hun gegevens te verwerken. De gegevens worden veilig, d.w.z. conform daarvoor geldende wet- en regelgeving, verzonden en zijn op de website altijd beschikbaar voor zowel patiënt als zorgprofessional.

Het HC@Home systeem is bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg geregistreerd als een klasse I medisch hulpmiddel onder nummer NL-CAOO2-2014-32838.