Zorg en behandeling

HC@Home levert een gebruiksvriendelijke e-health oplossing waarmee patiënten thuis kunnen worden behandeld door hun zorgverlener. Met de HC@Home app kunnen betrouwbare meetgegevens worden verzameld van de patiënt over bijvoorbeeld bloeddruk, gewicht, activiteiten, temperatuur en zuurstofgehalte. Tevens kan de patiënt educatieve modules doorlopen op zowel de app als de patiënt portaal.

Patiënt en zorgverlener kunnen in een beveiligde omgeving contact hebben met elkaar via berichten of beeldbellen. De zorgverlener kan ook op afstand de meetinstructies bijstellen en notificaties krijgen van afwijkende waarden.

Alle instrumenten die aan het HC@Home platform zijn gekoppeld kunnen afhankelijk van het zorgpad in wisselende samenstelling ingezet worden. Hieronder staan een aantal veel voorkomende zorgpaden waarbij HC@Home wordt gebruikt.

Instrumenten

Weegschaal

Bloeddruk

Activiteiten

Pulseoximeter

Stappenteller

Vragenlijst

Digitale patiëntinformatie

Temperatuur

ECG

Inzet HC@Home tijdens revalideren

Patiënten kunnen na een ingreep of behandeling met behulp van een activiteitenmeter met een persoonlijk vastgestelde intensiteit trainen. Bij elke training geeft een patiënt ook een BORG score door.

De belangrijkste voordelen voor de patiënt zijn:

 • Inzicht krijgen in leefstijlaanpassingen
 • Grote vrijheid in moment en plaats van training
 • Eigen keuzemogelijkheid soort activiteiten
 • Bewegen met vooraf gesteld hartslagdoel
 • In een beveiligde omgeving contact kunnen hebben met de zorgverlener tijdens de behandeling

Activiteiten

Digitale patiëntinformatie

Ervaring van patiënten:

“Inzicht krijgen in de inspanning in verhouding tot de lichamelijke inspanning heeft mij inzicht en meer zekerheid gegeven.”
Man, 70 jaar
“De digitale informatie die ik via het portaal kreeg aangeboden hielp me met het beter begrijpen van het revalidatieproces.”
Man, 68 jaar

Inzet HC@Home bij chronisch ziekte

HC@Home wordt veelvuldig ingezet bij onder andere patiënten met hartfalen. Met behulp van een draadloze weegschaal en bloeddrukmeter worden veranderingen van de lichamelijke conditie inzichtelijk gemaakt. Aanvullend kunnen thuis ECG opnamen worden gemaakt door de patiënt.

De belangrijkste voordelen voor de patiënt zijn:

 • Bevordert regie op eigen gezondheid
 • Monitoring van de gezondheid in de eigen omgeving
 • Mogelijkheid om via een vragenlijst informatie over ziekte of behandeling te geven
 • Behandeling tijdig bijsturen
 • Verminderd (her)opnames en polibezoeken

Weegschaal

Vragenlijst

Bloeddruk

Activiteiten

Ervaring van patiënten:

“Het geeft mij een zeker gevoel, ik word dagelijks gemonitord, zichtbaar resultaat, en het scheelt mij reizen naar het ziekenhuis.”
Man, 72 jaar
“Het idee dat er wordt meegekeken is op zich fijn omdat ik in de medische molen terecht kwam en mijn leven toch even op zijn kop stond.”
Man, 46 jaar
“Een enorme verrijking van ons zorgsysteem.”
Vrouw, 83 jaar

Inzet HC@Home bij preventieve zorg

Om conditie verbetering te bevorderen, bijvoorbeeld voorafgaande aan een ingreep, kan HC@Home worden ingezet in de vorm van een activiteitenmeter, weegschaal en digitale voorlichting. De zorgverlener spreekt een doel af met de patiënt zoals het op een bepaald niveau krijgen van zijn of haar BMI.

De belangrijkste voordelen voor de patiënt zijn:

 • Helpt de patiënt inzicht te krijgen tijdens het veranderen van zijn of haar leefstijl
 • Verhoogd het resultaat van de behandeling
 • Eigen keuzemogelijkheid soort activiteiten
 • De bekende “stok achter de deur”

Weegschaal

Vragenlijst

Activiteiten

Digitale patiëntinformatie

Ervaring patiënten:

“Het systeem biedt goede mogelijkheden voor communicatie over de voortgang. Dit heeft mij goed geholpen bij de aanpassing van mijn leefstijl.”
Man, 66 jaar

Ervaring professional:

“Een beweegmeter is bij uitstek geschikt om patiënten gemotiveerd te houden om voldoende in beweging te blijven. Het is een mooi steuntje in de rug. Zien wat je bereikt stimuleert en motiveert om vol te houden, want gedragsverandering is moeilijk en kost tijd. Als professional, met inzage in de meetgegevens, kunnen we op deze wijze patiënten langer coachen.”
Angela Nieuwveldleidinggevende Isala Leef- en beweegcentrum Zwolle