Zorg en behandeling

HC@Home levert aan patiënten, die zelf de regie in een deel van hun behandeling nemen, een gebruiksvriendelijke e-health oplossing voor thuis. Met gebruik van de HC@Home app kunt u de verschillende instrumenten (zoals bloeddruk, gewicht, activiteiten, zuurstofgehalte meten en digitale patiënt informatie en vragenlijsten) op een makkelijke manier gebruiken.

Uw zorgprofessional kan, doordat u gebruik maakt van HC@Home, uw gezondheidssituatie op afstand monitoren. Waar nodig kan de zorgprofessional via mail of beeldbellen de voortgang van uw behandeling met u afstemmen. Zonder dat u uw behandelaar bezoekt, kan hij of zij desgewenst de behandeling bijstellen.

De aan het HC@Home platform gekoppelde instrumenten kunnen in wisselende samenstelling, afhankelijk van de behandeling, ingezet worden. Zo kunt u, als chronisch hoge bloeddruk patiënt en uw arts, met behulp van de HC@Home app op uw eigen of meegeleverde smartphone en een bluetooth bloeddrukmeter, uw bloeddruk controleren en desgewenst de medicatie bijstellen.

Instrumenten

Weegschaal

Bloeddruk

Activiteiten

Pulseoximeter

Stappenteller

Vragenlijst

Digitale patiëntinformatie

Temperatuur

ECG

Behandelcombinaties

Bent u patiënt en bent u herstellende van een ingreep of behandeling en bent u aan het revalideren, dan is deze behandelcombinatie een aanvulling of vervanging van het reguliere revalidatieprogramma. Het vervangt of is aanvullend op geplande sessies op locatie door een training op maat in uw eigen omgeving.

De belangrijkste voordelen:

 • Vergroten mogelijkheid verandering in leefstijl
 • Grote vrijheid in moment en plaats van training, informatie verkrijgen en delen met sociale omgeving
 • Eigen keuzemogelijkheid soort activiteiten
 • Bewegen met vooraf gesteld hartslagdoel
 • Aan de hand van de informatie de gelegenheid om (digitaal) vragen te stellen

Ervaring van patiënten:

“Inzicht krijgen in de inspanning in verhouding tot de lichamelijke inspanning heeft mij inzicht en meer zekerheid gegeven.”
Man, 70 jaar
“De digitale informatie die ik via het portaal kreeg aangeboden hielp me met het beter begrijpen van het revalidatieproces.”
Man, 68 jaar

Bent u patiënt en chronisch ziek dan is het belangrijk alert te zijn op veranderingen van de lichamelijke conditie. Door het gebruik van deze behandelcombinatie houdt u en uw zorgprofessional frequent zicht op uw gezondheid. Bij wijzigingen in uw gezondheid onderneemt de zorgprofessional actie zonder dat u naar het ziekenhuis hoeft te komen.

De belangrijkste voordelen:

 • Bevordert regie op eigen gezondheid
 • Monitoring van uw gezondheid in uw eigen omgeving
 • Mogelijkheid voor om via een vragenlijst informatie over uw ziekte of behandeling te geven
 • Behandeling tijdig bijsturen
 • Verminderd heropnames en polibezoeken

Ervaring van patiënten:

“Het geeft mij een zeker gevoel, ik word dagelijks gemonitord, zichtbaar resultaat, en het scheelt mij reizen naar het ziekenhuis.”
Man, 72 jaar
“Het idee dat er wordt meegekeken is op zich fijn omdat ik in de medische molen terecht kwam en mijn leven toch even op zijn kop stond.”
Man, 46 jaar
“Een enorme verrijking van ons zorgsysteem.”
Vrouw, 83 jaar

Bent u patiënt of wilt u voorkomen dat u patiënt wordt, dan is het volgen van deze behandelcombinatie een optie voor u. Uw behandelaar zal een bepaald doel met u afspreken bijvoorbeeld uw BMI op een bepaald niveau krijgen voor een operatie.

De belangrijkste voordelen:

 • Vergroten verandering in leefstijl
 • Verhoogd het resultaat van de behandeling
 • Eigen keuzemogelijkheid soort activiteiten
 • De bekende “stok achter de deur”

Ervaring patiënten:

“Het systeem biedt goede mogelijkheden voor communicatie over de voortgang. Dit heeft mij goed geholpen bij de aanpassing van mijn leefstijl.”
Man, 66 jaar

Ervaring professional:

“Een beweegmeter is bij uitstek geschikt om patiënten gemotiveerd te houden om voldoende in beweging te blijven. Het is een mooi steuntje in de rug. Zien wat je bereikt stimuleert en motiveert om vol te houden, want gedragsverandering is moeilijk en kost tijd. Als professional, met inzage in de meetgegevens, kunnen we op deze wijze patiënten langer coachen.”
Angela Nieuwveldleidinggevende Isala Leef- en beweegcentrum Zwolle