“Ik word dagelijks gemonitord, zichtbaar resultaat, en het scheelt mij reizen naar het ziekenhuis.” Mijn HC@Home Contact

HC@Home

Ieder mens verdient de best mogelijke zorg. HC@Home maakt het mogelijk om diagnostiek, zorg en behandeling naar uw omgeving te verplaatsen en daarmee een opname of doktersbezoek te voorkomen of te verkorten. Het geeft u de mogelijkheid om de regie te houden in uw ziekteproces.

Met behulp van een gebruiksvriendelijke oplossing kunt u thuis bloeddruk, gewicht, zuurstofgehalte, hartslag en activiteiten meten. Het HC@Home systeem kan met wisselende instrumenten, afhankelijk van de vraag, worden ingezet in het kader van uw behandeling. De meetapparatuur stuurt de metingen automatisch en beveiligd door naar uw behandelaar. Wanneer nodig neemt hij of zij contact met u op om bijvoorbeeld desgewenst de behandeling aan te passen of andere zaken met u door te spreken.

Diensten

Zorg en behandeling

HC@Home maakt het mogelijk om zorg en behandeling van het ziekenhuis naar de omgeving van de patiënt te verplaatsen en daarmee een opname of polikliniekbezoek te voorkomen of te verkorten.

Diagnostiek

Het HC@Home diagnostiek platform laat metingen van Point-of-care test (POCT) apparatuur bij bv. de huisarts, automatisch in verschillende Laboratorium InformatieSystemen terecht komen.

Nieuws

Telehartrevalidatie

Zo’n 200.000 Nederlandse hartpatiënten hebben door de focus op corona de afgelopen maanden geen tijdige zorg gekregen. Zeker 30.000 van hen konden geen hartrevalidatie volgen. Voor tienduizenden hartpatiënten kan uitstel van zorg en hartrevalidatie leiden tot minder kwaliteit van leven en voortijdig overlijden. De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), de Harteraad en Hartstichting vragen nu om hartrevalidatie op afstand aan te bieden. Los hiervan dringt de NVVC erop aan dat de zorgsector met radicale keuzes voorkomt dat de reguliere zorg opnieuw in het gedrang komt.

Studies

NWE Chance studie

In het kader van een Europees project, een INTERREG project, werken het Jessa Ziekenhuis en Universiteit Hasselt samen met enkele buitenlandse ziekenhuizen waaronder het Isala ziekenhuis uit Zwolle. Verder wordt er ook samengewerkt met enkele internationale medische bedrijven (Sensium, Medimate en HC@Home) met als doel transnationale samenwerking te versterken. De samenwerking tussen bedrijven, hartcentra en kennisinstellingen moet zorgen voor het ontwikkelen van een ‘thuis hospitalisatie’-platform. In het NWE-chance project is het de bedoeling om voor hartfalen patiënten een platform te creëren waardoor deze patiënten niet meer opgenomen worden maar thuis gevolgd kunnen worden via telemonitoring. Daarnaast wordt een Innovatie Hub opgezet. Deze hub ondersteunt op de lange termijn bedrijven in de NWE regio bij het ontwikkelen, valoriseren en implementeren van eHealth technologie voor thuishospitalisatie.