“Ik word dagelijks gemonitord, zichtbaar resultaat, en het scheelt mij reizen naar het ziekenhuis.” Mijn HC@Home Contact

HC@Home

Ieder mens verdient de best mogelijke zorg. HC@Home maakt het mogelijk om diagnostiek, zorg en behandeling naar uw omgeving te verplaatsen en daarmee een opname of doktersbezoek te voorkomen of te verkorten. Het geeft u de mogelijkheid om de regie te houden in uw ziekteproces.

Met behulp van een gebruiksvriendelijke oplossing kunt u thuis bloeddruk, gewicht, zuurstofgehalte, hartslag en activiteiten meten. Het HC@Home systeem kan met wisselende instrumenten, afhankelijk van de vraag, worden ingezet in het kader van uw behandeling. De meetapparatuur stuurt de metingen automatisch en beveiligd door naar uw behandelaar. Wanneer nodig neemt hij of zij contact met u op om bijvoorbeeld desgewenst de behandeling aan te passen of andere zaken met u door te spreken.

Diensten

Zorg en behandeling

HC@Home maakt het mogelijk om zorg en behandeling van het ziekenhuis naar de omgeving van de patiënt te verplaatsen en daarmee een opname of polikliniekbezoek te voorkomen of te verkorten.

Diagnostiek

Het HC@Home diagnostiek platform laat metingen van Point-of-care test (POCT) apparatuur bij bv. de huisarts, automatisch in verschillende Laboratorium InformatieSystemen terecht komen.

Nieuws

Telehartrevalidatie

Zo’n 200.000 Nederlandse hartpatiënten hebben door de focus op corona de afgelopen maanden geen tijdige zorg gekregen. Zeker 30.000 van hen konden geen hartrevalidatie volgen. Voor tienduizenden hartpatiënten kan uitstel van zorg en hartrevalidatie leiden tot minder kwaliteit van leven en voortijdig overlijden. De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), de Harteraad en Hartstichting vragen nu om hartrevalidatie op afstand aan te bieden. Los hiervan dringt de NVVC erop aan dat de zorgsector met radicale keuzes voorkomt dat de reguliere zorg opnieuw in het gedrang komt.

Studies

Hartzorg op afstand

Het doel van het onderzoek is om de verpleegkundige, logistieke en technologische ervaring en expertise, die tijdens de ontwikkeling van de dienst Hartzorg op Afstand zijn opgebouwd, expliciet te maken. Het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg van Hogeschool Windesheim in samenwerking met het lectoraat Technology, Health & Care van Hogeschool Saxion doen onderzoek naar de dienst Hartzorg op Afstand. Deze dienst, waarmee patiënten thuis een hartrevalidatie programma kunnen volgen, is in de afgelopen jaren ontwikkeld door Hartcentrum Isala en HC@Home. De kennis wordt gebruikt in de opleidingen van Hogeschool Windesheim en Hogeschool Saxion en, in samenwerking met Libereaux, omgezet in beroepsprofielen voor de zorgverlener van de toekomst.