Privacy

HC@Home B.V. hecht grote waarde aan het beschermen van persoonsgegevens en een rechtmatige verwerking hiervan.

Persoonsgegevens, medische gegevens en/of gezondheidsinformatie van patiënten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. HC@Home B.V. houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Europese Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en de Nederlandse Uitvoeringswet AVG hieraan stelt.

De behandelend arts, uw zorgverlener, is de zogenaamde verwerkingsverantwoordelijke. HC@Home B.V. is de verwerker voor de zorgverlener voor zover het de HC@Home B.V. dienstverlening betreft. Voor de verwerking van uw persoonsgegevens, medische gegevens en/of gezondheidsinformatie met inzet van de HC@Home B.V. dienstverlening is door de zorgverlener een verwerkersovereenkomst met HC@Home B.V. afgesloten. In deze verwerkersovereenkomst zijn de wederzijdse verplichtingen geregeld. Die verplichtingen richten zich onder meer op het aantoonbaar en controleerbaar veilig en zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens, medische gegevens en/of gezondheidsinformatie. Voor vragen over of het uitoefenen van rechten t.a.v. de verwerking van persoonsgegevens neemt u contact op met uw zorgverlener.

Alleen de patiënt en diens zorgverlener(s) hebben toegang tot de persoonsgegevens, medische gegevens en/of gezondheidsinformatie.

HC@Home B.V. verwerkt geen persoonsgegevens, medische gegevens en/of gezondheidsinformatie van patiënten voordat de patiënt uitdrukkelijk toestemming heeft verleend voor deze verwerking.

HC@Home B.V. verwerkt, waar noodzakelijk, de volgende gegevens van patiënten: naam, adres en woonplaats (NAW), Burgerservicenummer (BSN), geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, en gegevens over gemeten hartfrequentie, bloeddruk, gewicht en gegevens over de geleverde inspanning/activiteit. Door de combinatie van deze gegevens kunnen patiënten door hun zorgverlener(s) worden geïdentificeerd en kan op afstand de ontwikkeling van de metingen worden gevolgd.

Het BSN wordt gekoppeld aan de meetgegevens. De verwerking van het BSN vloeit voort uit de verplichting voor de zorgverlener om op grond van de artikel 4, 5 en 6 van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg, de identiteit van de patient vast te stellen. De eerder genoemde verwerkersovereenkomst die de zorgverlener met HC@Home B.V. heeft afgesloten rechtvaardigt de verwerking van het BSN door HC@Home B.V. Daarnaast verwerkt HC@Home B.V. NAW gegevens die nodig zijn in verband met de logistieke, administratieve en financiële afwikkeling van de HC@Home B.V. dienstverlening. Het e-mailadres is vereist voor het versturen van een eenmalig wachtwoord, alsmede ten behoeve van de helpdesk.

Voorts verwerkt HC@Home B.V. persoonsgegevens van zorgverleners, namelijk hun naam, specialisme, adres en plaats van vestiging, telefoonnummer en hun e-mailadres. Via een contract met HC@Home B.V. wordt door de zorgverleners toestemming gegeven om deze gegevens van hen te verwerken.

Op de website van HC@Home B.V. worden van bezoekers algemene bezoek gegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s. Het doel hiervan is om de dienstverlening te optimaliseren en efficiënte ondersteuning bij problemen te kunnen leveren.