Hartzorg op afstand

Het doel van het onderzoek is om de verpleegkundige, logistieke en technologische ervaring en expertise, die tijdens de ontwikkeling van de dienst Hartzorg op Afstand zijn opgebouwd, expliciet te maken. Het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg van Hogeschool Windesheim in samenwerking met het lectoraat Technology, Health & Care van Hogeschool Saxion doen onderzoek naar de dienst Hartzorg op Afstand. Deze dienst, waarmee patiënten thuis een hartrevalidatie programma kunnen volgen, is in de afgelopen jaren ontwikkeld door Hartcentrum Isala en HC@Home. De kennis wordt gebruikt in de opleidingen van Hogeschool Windesheim en Hogeschool Saxion en, in samenwerking met Libereaux, omgezet in beroepsprofielen voor de zorgverlener van de toekomst.

NWE Chance studie

In het kader van een Europees project, een INTERREG project, werken het Jessa Ziekenhuis en Universiteit Hasselt samen met enkele buitenlandse ziekenhuizen waaronder het Isala ziekenhuis uit Zwolle. Verder wordt er ook samengewerkt met enkele internationale medische MKB bedrijven met als doel transnationale samenwerking te versterken. De samenwerking tussen bedrijven, hartcentra en kennisinstellingen moet zorgen voor het ontwikkelen van een ‘thuis hospitalisatie’-platform. In het NWE-chance project is het de bedoeling om voor hartfalen patiënten een platform te creëren waardoor deze patiënten niet meer opgenomen worden maar thuis gevolgd kunnen worden via telemonitoring. Daarnaast wordt een Innovatie Hub opgezet. Deze hub ondersteunt op de lange termijn bedrijven in de NWE regio bij het ontwikkelen, valoriseren en implementeren van eHealth technologie voor thuishospitalisatie.

Telecare studie

HC@Home heeft meegedaan in de Telecare studie. In deze studie wordt in Isala (Zwolle) onderzoek gedaan naar het effect van telerevalidatie in de follow-up fase na het hartrevalidatie programma. De lichamelijke conditie, de ervaren kwaliteit van leven en het aantal bezoeken aan huisarts en specialist worden onderzocht bij patiënten die wel en patiënten die geen beweegmeter gebruiken. Voor het onderzoek wordt gebruik gemaakt van het HC@Home Telerevalidatie programma.